Začiatok novej éry v Košiciach

 

Začiatok novej éry v Košiciach

V

V sobotu, 26.11.2016, sa v telocvični ZŠ Charkovská uskutočnili detské atletické preteky Bavme deti športom v rámci Školskej športovej ligy v spolupráci s CVČ Orgovánová 5, Košice. Tieto preteky sa v Košiciach uskutočnili po prvý krát, preto nás táto spolupráca veľmi teší.

Pretekov Bavme deti športom sa mohli zúčastniť miestne základné školy ako i atletické škôlky už zapojené do projektu Detská atletika z Košíc i z blízkeho okolia. I napriek víkendu sa pretekov zúčastnilo celkovo 11 družstiev, 4 atletické škôlky a 7 základných škôl. 

I družstvá súťažiace v Košiciach boli zložené z ôsmich členov, žiakov 1. stupňa základných škôl a i keď boli priestory telocvične tesnejšie, predsa len sme súťažili v 10-tich disciplínach, ktoré boli rozdelené do dvoch kôl. V prvom kole deti súťažili v disciplínach: 3 – min. vytrvalostný beh, preskoky cez olympijské kruhy, skoky cez švihadlo, skoky do strán a beh cez frekvenčný rebrík, v druhom kole si sily zmerali v odhode medicinbalom z kolien, v skoku do diaľky z miesta štafetovou formou, v prekážkovom behu v kombinácii šprint a beh cez prekážky, v hode penovým oštepom na cieľ a v prekážkovej dráhe Formula.

Po odsúťažení na všetkých stanovištiach už všetky deti netrpezlivo čakali na vyhlásenie výsledkov, ktoré boli vyhodnotené zvlášť pre základné školy a zvlášť pre atletické škôlky. V rámci súťaže základných škôl obsadilo 3. miesto družstvo CZŠ s MŠ sv. Gorazda so ziskom 37 b, na 2. mieste sa umiestnilo družstvo ZŠ Krosnianska 2 (36 b) a zlaté odznaky a 1. miesto získalo družstvo ZŠ Belehradská 21 so ziskom 16 b.

V rámci súťaže atletických škôlok sa na 3. mieste umiestnilo družstvo AK Slávia TU Košice (27 b), 2. miesto vybojovalo družstvo ALK Moldava nad Bodvou a víťazom súťaže sa stalo družstvo ZŠ Komenského Bardejov.

1. kolo súťaže Bavme deti športom v rámci Školskej športovej ligy v Košiciach máme za sebou. Chceli by sme poďakovať Centre voľného času Košice a pani Mgr. Denise Drimákovej za spolupráci, rozhodcom za ochotu rozhodovať na jednotlivých disciplínach a deťom, pedagógom, rodičom, ktorí obetovali víkendový čas, prišli a boli tak súčasťou týchto pretekov. Už teraz sa tešíme na 2. kolo pretekov, ktoré sa uskutoční dňa 19.1.2017.

Fotogaléria TU