6. kolo pretekov Bavme deti športom, tentoraz pre MČ Ružinov

 

6. kolo pretekov Bavme deti športom, tentoraz pre MČ Ružinov

V

V stredu 30.11.2016, v posledný novembrový deň roku, sa v atletickej hale Elán uskutočnilo 6. kolo pretekov Bavme deti športom, tentoraz pre mestskú časť Ružinov. Z celkového počtu 11 základných škôl v rámci mestskej časti prijalo pozvanie na preteky 7 škôl, ZŠ Medzilaboreckú reprezentovali dokonca dve družstvá, „A“ a „B“.

Po odprezentovaní všetkých účastníkov a ich privítaní súťažili 8 členné družstvá reprezentujúce jednotlivé školy v deviatich disciplínach v rámci 1. kola pretekov a to: hod penovým oštepom na cieľ, hod medicinbalom z kolien, preskoky cez olympijské kruhy, skok do diaľky z miesta štafetovou formou, beh cez frekvenčný rebrík, skoky do strán, prekážková dráha Formula, 3 – min vytrvalostný beh, skoky cez švihadlo. Po krátkej prestávke sme pre deti pripravili poslednú, desiatu disciplínu, a to prekážkový beh v kombinácii beh cez prekážky/šprint, ktorý prebiehal súťaživou formou. Družstvá boli rozdelené do troch rozbehov a súťažili medzi sebou, čo asi aj počuli nielen zákazníci v reštaurácii Atlétko, ale aj v neďalekej predajni parfémov cez cestu :)

Po odsúťažení na všetkých stanovištiach deti už netrpezlivo očakávali vyhlásenie výsledkov. Aj z tohto, 6. kola pretekov Bavme deti športom, postupujú družstvá umiestnené na prvých troch miestach na finále Bavme deti športom v rámci mesta Bratislava, ktoré sa bude konať 31. marca 2017.

Na 3. mieste sa umiestnilo družstvo ZŠ Mierová, družstvo SŠ sv. Vincenta de Paul sa umiestnilo na 2. mieste a víťazným družstvom pre mestskú časť Ružinov sa stalo družstvo ZŠ Kulíšková 8. 

Všetky deti boli odmenené diplomom, odznakom s logom Detskej atletiky a družstvá umiestnené na prvých troch miestach i vecnými cenami.

Ďakujeme všetkým deťom a pedagógom za účasť na pretekoch v tento posledný novembrový deň a tešíme sa na ďalšie preteky s nimi.

Fotogaléria TU