Detská atletika prezentovaná na metodických dňoch v rôznych kútoch Slovenska

 

Detská atletika prezentovaná na metodických dňoch v rôznych kútoch Slovenska

P

Projekt Detská atletika, ktorý zastrešuje Slovenský atletický zväz, bol prezentovaný i na metodických dňoch v rôznych kútoch Slovenska.

Spočiatku sme navštívili mesto Poprad, dňa 21.9.2016, kde sa takmer všetci pedagógovia predmetu telesná výchova oboznámili s projektom, s jeho teoretickými charakteristikami a fungovaním, ale i jeho praktickými využitím nielen na krúžkoch atletickej prípravy, ale i počas hodín telesnej výchovy. 

V novembri, konkrétne 10.11.2016, sa v Košiciach stretli pedagógovia základných i materských škôl, aby sa dozvedeli niečo viac o projekte Detská atletika. Tentoraz sa účastníci zmenili i na súťaživé deti a vyskúšali si i samotné preteky medzi jednotlivými vytvorenými družstvami. 

V piatok, 2.12.2016, sme projekt prezentovali pedagógom základných škôl v Šahách, kde sú do projektu zapojené všetky tri základné školy pod správou mesta. Príležitosť zistiť niečo viac si nenechali ujsť ani zástupkyne materských škôl. Vyše sto detí zaplnilo telocvičňu, kde sa uskutočnili i preteky detskej atletiky a tak získali všetci účastníci jasnejšiu predstavu o využití a fungovaní projektu. 

Teší nás, že i takýmto spôsobom môžeme ľudí, ktorí majú záujem a chuť pracovať s deťmi, informovať o projekte Detská atletika.