Posledné, 8. postupové kolo pretekov Bavme deti športom, úspešne za nami

 

Posledné, 8. postupové kolo pretekov Bavme deti športom, úspešne za nami

D

Dňa 7.12.2016, v stredu, sa v športovej hale Elán uskutočnilo posledné, 8. postupové kolo súťaže Bavme deti športom pre jednotlivé mestské časti Bratislavy. Ako sme avizovali hneď na začiatku celej súťaže, prvé tri družstvá z každého kola postupuje do veľkého finále, ktoré sa uskutoční v marci 2017.

V rámci mestskej časti Staré Mesto sa súťaže zúčastnilo 8 základných škôl, spolu súťažilo 12 družstiev, keďže školy mali možnosť zapojiť sa do súťaže s dvomi družstvami. 

Po privítaní všetkých účastníkov, detí a pedagógov a po prvých inštrukciách a organizačných pokynoch sa družstvá rozbehli na 10 stanovíšť s pripravenými disciplínami a mohli sme tak začať so súťažou. 8- členné družstvá zložené zo žiakov 1. stupňa základných škôl súťažili v nasledujúcich disciplínach: odhod medicinbalom z kolien, preskoky cez olympijské kruhy, skok do diaľky z miesta štafetovou formou, beh cez frekvenčný rebrík, skoky do strán, prekážková dráha Formula, skoky cez švihadlo, 3 – min vytrvalostný beh, hod penovým oštepom na cieľ a prekážkový beh v kombinácii beh cez prekážky/šprint.

Najlepšie si vo všetkých disciplínach počínalo družstvo Deutsche Schule Palisády 51 „A“, ktoré sa so ziskom 23 b stali víťazmi 8. postupového kola. Na 2. mieste a strieborné odznaky boli pripnuté na tričká žiakov ZŠ Grosslingova 48 (28 b) a na krásnom 3. mieste sa umiestnilo ZŠ Úprková 3, ktoré získalo 41 b.

Touto cestou by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí sa do súťaže počas ôsmich postupových škôl zapojili, postupujúcim družstvám srdečne gratulujeme a deťom už takto popredu želáme krásne Vianoce a bohatého Ježiška :)

Fotogaléria TU