Malá zmena v korešpondenčnej súťaži

 

Malá zmena v korešpondenčnej súťaži

P

Po vyhlásení korešpondenčnej súťaži na rok 2017 začal v jednotlivých atletických kluboch zapojených do projektu Detská atletika počuť menší šum a nedočkavosť zapojenia sa do prvého súťažného mesiaca. Avšak po prijatí a prehodnotení pripomienok od trénerov by sme Vás radi informovali o malých úpravách tejto súťaže. 

Súťaž bude prebiehať od mesiaca február, disciplínou skok do diaľky z miesta, až po mesiac máj. V júni bude mať korešpondenčná súťaž letnú prestávku, pretože chápeme, že oceňovať deti za ich výkony v mesiaci júl, počas letných prázdnin, nie je jednoduché. Taktiež v septembri bude mať každý klub časový priestor na rozbehnutie sa po lete a korešpondenčnou súťažou budeme pokračovať v mesiaci október. Posledný súťažný mesiac bude november, aby tréneri opäť stihli rozdať oceneným deťom odmeny skôr, ako sa rozpŕchnu stavať vianočný stromček.

Deti sa tak budú môcť zapojiť do súťaže v šiestich mesiacoch, v šiestich rôznych disciplínach. Dúfame, že i takto uľahčíme trénerom zapojenie ich detí do korešpondenčnej súťaže. Nezabudnite, že 1. februára začíname prvou disciplínou. Držíme všetkým deťom päste ;)