1. školenie trénerov Detskej atletiky v roku 2017

 

1. školenie trénerov Detskej atletiky v roku 2017

V

V piatok, dňa 10.2.2017, sa v Banskej Bystrici konalo prvé školenie trénerov Detskej atletiky v tomto roku.

Školení bude celkovo šesť. Začali sme v Európskom meste športu pre rok 2017, práve v Banskej Bystrici, i s 20 záujemcami. Z dôvodu zabezpečenia detí v mladšom školskom veku, aby si naši budúci tréneri Detskej atletiky i prakticky vyskúšali prípravu a organizáciu pretekov, sme tentoraz zmenili program školenia. To znamená, že po prezentácii všetkých účastníkov a ich privítaní, nasledovala praktická časť školenia, kde sme sa zamerali na jednotlivé disciplíny Detskej atletiky, následne sme pokračovali pretekmi i s deťmi zo Súkromnej základnej školy Dráčik. Po vyhodnotení pretekov a odmenení detí sa účastníci školenia posilnili obedom a poobednú časť školenia sme venovali teoretickej časti, kde nás PhDr. Marcel Nemec, PhD. oboznámil so všetkými potrebnými informáciami, čo sa týka tréningu detí. 

Po vyčerpaní programu školenia si účastníci prebrali certifikát trénera Detskej atletiky. Veríme, že školenia splnilo svoj účel a s jeho účastníkmi budeme v kontakte čoraz častejšie.