Škôlky

Škôlky

Škôlky v meste Šamorín

Deti v pohybe Šamorín


Kontakt:

Ing. Jozef Rončkevič

Tel. číslo: +421 911 783 589

Mail: detivpohybesamorin@gmail.com

 

Termín tréningov:  

Utorok 17:00 - 18:00, 18:00 - 19:00

Streda 18:00 - 19:30

Piatok 17:00 - 18:00, 18:00 - 19:00  

 

Miesto tréningov: 

Gymnázium M.R. Štefánika, Šamorín

ZŠ Mateja Bela, Šamorín

 

Veková kategória: 

6-15 rokov


Zisti viac ...