Škôlky

Škôlky

Škôlky v meste Banská Bystrica

Atletika pre deti UMB Banská Bystrica


Kontakt:

Ivan Čillík

Tel. číslo: +421 905 137 795

Mail: ivan.cillik@umb.sk

 

Termín a miesto tréningov:

Hala ŠG Banská Bystrica

Streda:     17:00 - 18:00 hod

Piatok:      17:00 - 18:00 hod

  

ZŠ Okružná

Utorok      17:30 - 18:30 hod

Štvrtok      17:00 - 18:00 hod

 

Veková kategória: deti vo veku od 4 do 11 rokov


Zisti viac ...

BŠK Banská Bystrica


Kontakt:

Matej Tabak

Tel. číslo: +421 903 682 256

Mail: matejtabak11@gmail.com

 

Miesto a termín tréningov:

 

Hala OŠG Banská Bystrica

Pondelok:   17:00 - 18:00 hod.

Štvrtok:       18:00 - 19:00 hod.

Ľubietová

Streda:       14:45 - 15:45 hod.

Piatok:        13:45 - 14:45 hod.

Zvolen 5

Utorok:   15:30 - 16:30 hod.

Piatok:    15:30 - 16:30 hod.

Zvolen 7

Utorok:  17:00 - 18:00 hod.

Piatok:   17:00 - 18:00 hod.

 

Veková kategória: deti vo veku od 4 do 12 rokov


Zisti viac ...

BCF Dukla Banská Bystrica


Kontakt:

Mgr. Lucia Kršňáková, PhD.

Tel. číslo: +421 918 321 343

Mail: krsnakova@ozbcf.sk

 

Termín tréningov:

Streda:          14:30 - 15:15 hod

Piatok:           13:30 - 14:00 hod

 

Miesto tréningov:

ZŠ Radvanská 1, Banská Bystrica 974 05

 

 Veková kategória: deti vo veku od 6 do 14 rokov


Zisti viac ...

Atletika pre deti AK UMB - ZŠ Ďumbierska BB


Kontakt:

Ivan Čillík                                   

Tel. číslo: +421 905 137 795                 

Mail: ivan.cillik@umb.sk          

 

Termín tréningov:

Utorok:         15:30 - 16:30 hod

Štvrtok:         15:30 - 16:30 hod

 

Miesto tréningov:

Telocvičňa a ihrisko ZŠ Ďumbierska, Ďumbierska 17, Banská Bystrica

 

Veková kategória: 4 - 11 rokov


Zisti viac ...