Škôlky

Škôlky

Škôlky v meste Bratislava

AO TJ Slávia STU Bratislava


Kontakt:

Ing. Tomáš Benko

Tel. číslo: +421 908 196 591

Mail: atletikanagarde@gmail.com

 

Termín tréningov:

Pondelok:     16:30 - 18:00 hod

Utorok:          16:30 - 17:30 hod

Streda:          16:30 - 18:00 hod

Štvrtok:         16:30 - 18:00 hod

Piatok:           16:30 - 17:30 hod

 

Miesto tréningov:

Atletický ovál P. Gleska (Mladá Garda), Riazanská 103, Bratislava

 

Veková kategória: deti vo veku od 6 do 18 rokov


Zisti viac ...

Detský športový klub Kryha Bratislava


Kontakt:

Jela Pavláková

Tel. číslo: +421 917 288 816

Mail: info@kryha.org

 

Termín tréningov:

Pondelok:     18:00 - 19:00 hod

Streda:          18:00 - 19:00 hod

Piatok:           18:00 - 19:00 hod

                       19:00 - 20:00 hod

 

Miesto tréningov:

ŠH Elán, plaváreň Pasienky, gymnastická telocvičňa AŠK Inter Bratislava

 

Veková kategória: deti vo veku od 3 do 8 rokov


Zisti viac ...

AK Run For Fun


Kontakt:

Mgr. Renata Poľanská

Tel. číslo: +421 904 891 322

Mail: polanska@runforfun.sk

 

Termín tréningov:

Pondelok:    15:00 - 17:00 hod

Štvrtok:        15:00 - 17:00 hod

 

Miesto tréningov:

Atletická dráha ZŠ Tupolevova, Tupolevova 20, Bratislava - Petržalka

 

Veková kategória: deti vo veku od 4 do 15 rokov


Zisti viac ...

ŠPORT HROU, o.z. - Športový klub pre deti


Kontakt:

Ing. Jana Masárová

Tel. číslo: +421 903 787 771

Mail: sporthrou@sporthrou.sk

 

Termín tréningov

Utorok:        17.00 - 18:00 hod  Skupina A: deti od 4 - 12 rokov

                     18:00 - 19:00 hod  Skupina B: deti od 4 - 12 rokov

                     17.00 - 19.00 hod   Skupina C: deti od 11 rokov

Štvrtok:         17.00 - 18:00 hod  Skupina A: deti od 4 - 12 rokov

                      18:00 - 19:00 hod Skupina B: deti od 4 - 12 rokov

                      17.00 - 19.00 hod   Skupina C: deti od 11 rokov

Piatok:          16.45 – 17.45 hod atletický tréning - deti od 11 rokov

Piatok:          regenerácia ŠH Mladosť 18.00 - 19.00 hod - atléti od 11 rokov

 

Miesto tréningov

Športová hala Elán, Bajkalská 7, Bratislava

 

 

Veková kategória: deti vo veku od 4 do 15 rokov


Zisti viac ...

Atletický krúžok Interu Bratislava pri Cirkevnej ZŠ  Vajnory


Kontakt:

Bielik Štefan

Tel. číslo: +421 903 358 258

Mail: bielik@atletikasvk.sk

 

Termín tréningov:

Utorok:         14:30 - 16:00 hod

 

Miesto tréningov:

Ihrisko a telocvičňa Cirkevnej základnej školy Vajnory, Bratislava

 

Veková kategória: deti vo veku od 8 do 14 rokov


ŠK Vital Bratislava


Kontakt:

Gabriela Hanuláková

Tel. číslo: +421 903 318 541

Mail: hanulakova@zoznam.sk

 

Termín tréningov:

Pondelok:       14:00 - 15:00 hod predškolský vek

Pondelok:       15:00 - 16:00 hod predškolský vek

Streda:            15:00 - 16:00 hod

 

Miesto tréningov:

Telocvičňa Športového gymnázia, Ostredková 10, Bratislava

 

Veková kategória: deti vo veku od 6 do 12 rokov


Zisti viac ...

Sport Kids Academy


Kontakt:

 

Monika Ťažárová

 

Tel. číslo: +421 919 225 856

 

Mail: monika@becool.sk

 

 

Termín tréningov:

 

Utorok: 17:00 - 18:00 hod

 

Štvrtok: 17:00 - 18:00 hod

 

Nedeľa: 15:00 - 16:00 hod (plávanie)

 

 

Miesto tréningov:

 

Telocvične a bazén Technologického inštitútu šport FEI STU, Ilkovičova 3, Bratislava

 

Veková kategória: deti vo veku od 3 do 12 rokov

 


Zisti viac ...

MAC Rača


Kontakt:

Mgr. Lenka Štancelová

Mgr. Dušan Štancel

 

Tel. číslo: +421 944 348 448

Mail: lstancelovat@gmail.com

Mail: stancel.dusan@gmail.com

        

Termín tréningov:

Pondelok:       16:00 - 18:00 hod

Streda:            16:00 - 18:00 hod

Štvrtok:           14:30 - 16:00 hod

Piatok:             16:00 - 18:00 hod

 

Miesto tréningov:

ZŠ K. Brúderovej a AŠ Mladá Garda, Bratislava

 

Veková kategória: deti vo veku od 5 do 12 rokov


Športový klub Kuliška


Kontakt:

Mgr. Marcela Berešová

Tel. číslo: +421 911 360 526

Mail: marcelaberesova@centrum.sk

 

Termín tréningov:

Štvrtok:         14:00 - 15:30 hod

 

Miesto tréningov:

Základná škola Kulíšková 8, Bratislava

 

Veková kategória: deti vo veku od 5 do 11 rokov


Zisti viac ...

ZŠ Rusovce Bratislava


Kontakt:

Mgr. Tomáš Kecskés

Tel. číslo: +421 907 125 261

Mail: kecskestomas@gmail.com

 

Termín tréningov:

Piatok:       12:30 - 13:30 hod 

 

Miesto tréningov:

Telocvičňa ZŠ Rusovce, Vývojová 228, Bratislava - Rusovce

 

Veková kategória: deti vo veku od 5 do 10 rokov


Zisti viac ...

Detská atletika ZŠ Pri kríži


Kontakt:

Daniela Mlynárová

Tel. číslo: +421 903 789 450 

Mail: mlynarova.daniela@gmail.com

 

Termín tréningov:

Utorok 14:00 - 16:00

Štvrtok 14:00 - 16:00

 

Miesto tréningov:

ZŠ pri Kríži, Bratislava

 

Veková kategória: 6 - 11 rokov 


AK Slávia UK Bratislava


Kontakt:

Miroslava Kažimirová

Tel. číslo: +421 902 737 482

Mail: mkazimirova@centrum.sk

 

Termín tréningov:

Pondelok 16:00 -17:00

Streda      16:00 -17:00

Štvrtok:    16:00 - 17:00

 

Miesto tréningov:

FTVŠ UK Bratislava

 

Veková kategória: od 7 do 12 rokov


Zisti viac ...

BK Hraj Na Tie Nohy


Kontakt:

Radek Šatka

Tel. číslo: +421 911 707 010

Mail: radek.saticka@gmail.com

 

Termín tréningov:

Utorok: 17:00 - 18:00  

Štvrtok: 15:00 - 16:00


Miesto tréningov:
 

škola Wonderland, British school, Bratislava 

 

Veková kategória: od 5 do 12 rokov


Zisti viac ...

Klub detskej atletiky UŠKO pri ZŠI Drotárska


Kontakt:

Mgr. Michal Majtényi 

Tel. číslo: +421 910 296 111

Mail: michal.majtenyi@gmail.com

 

Termín tréningov:  

Streda:  14:00 - 15:00

Štvrtok: 15:00 - 16:00


Miesto tréningov:
 

ZŠ s MŠ pre deti a žiakov so SP internátna, Drotárska cesta 48, Bratislava

 

Veková kategória: od 6 - 16 rokov


NAŠA športová akadémia


Kontakt:

Mgr. Naďa Bendová

Tel. číslo: +421 905 783 155

Mail: somatlet@gmail.com

 

Termín tréningov:  

Pondelok: 16:30 - 18:00 hod

Streda:       16:30 - 18:00 hod

Piatok:       16:30 - 18:00 hod

 

Obdobie marec - november

Utorok: 17:00 - 18:00 hod

Štvrtok: 17:00 - 18:00 hod

 

Miesto tréningov: 

Areál Gymnázia Metodova, Bratislava

 

Veková kategória: od 4 - 11 rokov


Zisti viac ...

Atletický klub Veterán


Kontakt:

Viera Litváková

Tel. číslo: +421 905 667 949

Mail: zavadovav@gmail.com

 

Termín tréningov:  

Pondelok: 14:00 - 16:00

Štvrtok:   14:00 - 16:00

 

Miesto tréningov: 

Základná škola Sokolíkova 2, Bratislava

 

Veková kategória: 

1.stupeň ZŠ