Škôlky

Škôlky

Škôlky v meste Buzica

ZŠ Buzica s VJM


Kontakt:

Mgr. Csilla Mohňanská  

Mail: mohnansky@post.sk

 

Termín tréningov:

Streda:     12:45 - 13:45 hod

Piatok:      12:45 - 13:45 hod

 

Miesto tréningov:

ZŠ Buzica, Telocvičňa
 

Veková kategória: 6 - 11 rokov