Škôlky

Škôlky

Škôlky v meste Dunajská Streda

MegySport Dunajská Streda


Kontakt:

Renáta Medgyesová

Tel. číslo: +421 918 258 460

Mail: renatka.medgyesova@gmail.com

 

Termín tréningov:

Pondelok:   15:00 hod

Štvrtok:       14:00 hod

 

Miesto tréningov:

 ZŠ Ármina Vámberyho

 

Veková kategória: deti vo veku od 6 do 15 rokov