Škôlky

Škôlky

Škôlky v meste Humenné

1. Atletický klub Humenné


Kontakt:

Mgr. Marek Lučka

Tel. číslo: +421 902 890 378

Mail: mareklucka@centrum.sk

 

Termín tréningov:

Piatok:       14:00 - 16:00 hod

                   16:00 - 18:00 hod

 

Miesto tréningov:

Telocviňaa ZŠ Hrnčiarska, Humenné

 

Veková kategória: deti vo veku od 6 do 11 rokov