Škôlky

Škôlky

Škôlky v meste Levoča

Občianske združenie TABATA


Kontakt:

Mgr. Roman Gaduš

Tel. číslo: +421 908 852 610

Mail: gadus.roman@gmail.com

 

Termín tréningov:  

Utorok   15:45 - 17:45

Štvrtok: 15:45 - 17:45

  

Miesto tréningov: 

ZŠ, Gašpara Haina 37 v Levoči (telocvičňa alebo atletický areál)

 

Veková kategória: 

7-12 rokov