Škôlky

Škôlky

Škôlky v meste Lučenec

MAC REDOX Lučenec


Kontakt:

Beata Dorová                                                             Tatiana Novenková

Tel. číslo: +421 949 663 008                                      Tel. číslo: +421 905 704 137

Mail: ddorka@szm.sk                                                 Mail: tnovenkova@gmail.com 

 

Termín tréningov:                                                    Termín tréningov:

Pondelok:          15:30 - 16:45 hod                            Pondelok:          14:00 - 15:00

Streda:             15:30 - 16:45 hod                              Streda:             14:00 - 15:00 

Piatok:              15:30 - 16:45 hod

 

Miesto tréningov:

Areál ZŠ L. Novomeského, Rúbanisko II 3079,  Lučenec

 

Veková kategória: 1.skupina od 10 do 11 rokov/ 2.skupina od 6 do 10 rokov


AK pri Súkromnej základnej škole


Kontakt:

Mgr. Marián Berky

Tel. číslo: +421 907 447 520

Mail: bery61@gmail.com

 

Termín tréningov:

Pondelok:       14:30 - 15:30 hod

 

Miesto tréningov:

Telocvičňa Súkromnej základnej školy, Gemerská cesta 1, Lučenec

 

Veková kategória: deti vo veku od 6 do 9 rokov


Zisti viac ...

AK Opatovčan Lučenec


Kontakt:

Mgr. Michal Novodomský

Tel. číslo: +421 918 653 202

Mail: m.novodomsky@gmail.com

 

Termín tréningov:

Streda:       13:00 - 14:00 hod

 

Miesto tréningov:

ZŠ s MŠ ul. Bratrícka 355/19, Lučenec

 

Veková kategória: deti vo veku od 6 do 9 rokov