Škôlky

Škôlky

Škôlky v meste Svätý Peter

Športový strelecko-atletický klub Elán Svätý Peter


Kontakt:

Mgr. Marek Mazan

Tel. číslo: +421 917 278 453

Mail: marek.mazan@azet.sk

 

Termín tréningov:

8. - 11. ročné deti                                    4. - 7. ročné deti

Pondelok:    14:00 - 15:00 hod              Streda: 16:00 - 17:00 hod

Streda:          14:00 - 15:00 hod

 

Miesto tréningov:

Telocvičňa a ihrisko ZŠ s MŠ Svätý Peter

 

Veková kategória: deti vo veku od 4 do 11 rokov