Škôlky

Škôlky

Škôlky v meste Turany

AC VICTÓRIA TURANY


Kontakt:

Mgr. Miroslav Klučiarovský

Tel. číslo: +421 908 199 572      

                  +421 908 938 451

Mail: mkluc@centrum.sk

 

Termín tréningov:

Pondelok:     14:00 - 15:30 hod

Streda:        14:00 - 15:30 hod

Štvrtok:       15:30 - 17:00 hod

 

Miesto tréningov:

Telocvičňa na ZŠ, Komenského 10, Turany

 

Veková kategória: deti vo veku od 6 do 9 rokov