Projekt Slovenského atletického zväzu

Detská atletika

Detská atletika

 

Školenia

 

Chcete pracovať v oblasti detskej atletiky alebo rozšíriť si svoje znalosti, schopnosti, získať nové zručnosti?


Slovenský atletický zväz organizuje školenia trénerov detskej atletiky. Školenie vychádza z projektu IAAF Kids´Athletics. IAAF v roku 2005 vydala atletickú príručku pre deti vo veku od 6 do 15 rokov s dvoma cieľmi:

  • urobiť z atletiky najčastejšie používaný individuálny šport na školách,
  • umožniť talentovaným deťom čo najefektívnejšiu atletickú prípravu.

Školenia sú určené najmä pre členov atletických oddielov a klubov, ale samozrejme uvítame účasť aj učiteľov a učiteliek, ktorí vedú atletický krúžok na základných školách. Hlavným školiacim je prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc, lektor Detskej atletiky. Účastníci školenia získajú certifikát trénerov Detskej atletiky.

Predbežné termíny školenie IAAF trénerov Detskej atletiky:

Dátum Miesto Pozvánka Program
08.11.2019 Bratislava
20.09.2019 Trenčín
17.05.2019 Žiar nad Hronom
22.03.2019 Michalovce
19.10.2018 Bratislava
21.09.2018 Šahy
11.05.2018 Žilina
16.03.2018 Prešov