Projekt Slovenského atletického zväzu

Detská atletika

Detská atletika

 

Školenia

 

Ch cete pracovať v oblasti detskej atletiky alebo rozšíriť si svoje znalosti, schopnosti, získať nové zručnosti?


Slovenský atletický zväz organizuje školenia trénerov detskej atletiky. Školenie vychádza z projektu IAAF Kids´Athletics. IAAF v roku 2005 vydala atletickú príručku pre deti vo veku od 6 do 15 rokov s dvoma cieľmi:

  • urobiť z atletiky najčastejšie používaný individuálny šport na školách,
  • umožniť talentovaným deťom čo najefektívnejšiu atletickú prípravu.

Školenia sú určené najmä pre členov atletických oddielov a klubov, ale samozrejme uvítame účasť aj učiteľov a učiteliek, ktorí vedú atletický krúžok na základných školách. Hlavným školiacim je PhDr. Marcel Nemec, PhD., lektor Detskej atletiky. Účastníci školenia získajú certifikát trénerov Detskej atletiky.

Predbežné termíny školenie IAAF trénerov Detskej atletiky:

Dátum Miesto Pozvánka Program
27.10.2017 Bratislava
18.08.2017 Nové Zámky
28.07.2017 Dubnica nad Váhom
22.06.2017 Bratislava
21.04.2017 Poprad