Preteky

Detská atletika

Preteky - Košický kraj

Dátum Názov Mesto
02.09.2019 Korešpondenčná súťaž - jesenné kolo 2019 (U6, U8, U10, U12) Kdekoľvek Propozície
23.06.2019 Finále Detská štafetová liga Kdekoľvek Propozície Prihláška Výsledky
15.06.2019 Finále Detskej P-T-S Kdekoľvek Propozície Prihláška Výsledky
03.06.2019 Detská P-T-S, 2. postupové kolo, staršia kategória Moldava nad Bodvou Propozície Prihláška Výsledky
03.06.2019 Detská P-T-S, 2.kolo - mladšia kategória Moldava nad Bodvou Propozície Prihláška Výsledky
03.06.2019 Detská štafetová liga, 2. postupové kolo - staršia kategória Moldava nad Bodvou Propozície Prihláška Výsledky
03.06.2019 Detská štafetová liga, 2. kolo - mladšia kategória Moldava nad Bodvou Propozície Prihláška Výsledky
30.04.2019 Detská P-T-S, 1.postupové kolo, staršia kategória Košice Propozície Prihláška Výsledky
30.04.2019 Detská P-T-S, 1.kolo - mladšia kategória Košice Propozície Prihláška Výsledky
30.04.2019 Detská štafetová liga, 1.postupové kolo - staršia kategória Košice Propozície Prihláška Výsledky
30.04.2019 Detská štafetová liga, 1. kolo - mladšia kategória Košice Propozície Prihláška Výsledky
01.02.2019 KS - Jarné kolo 2019 - Skok do diaľky z miesta U6 dievčatá Kdekoľvek Propozície Výsledky
01.02.2019 KS - Jarné kolo 2019 - Skok do diaľky z miesta U8 dievčatá Kdekoľvek Propozície Výsledky
01.02.2019 KS - Jarné kolo 2019 - Skok do diaľky z miesta U10 dievčatá Kdekoľvek Propozície Výsledky
01.02.2019 KS - Jarné kolo 2019 - Skok do diaľky z miesta U12 dievčatá Kdekoľvek Propozície Výsledky
01.02.2019 KS - Jarné kolo 2019 - Skok do diaľky z miesta U6 chlapci Kdekoľvek Propozície Výsledky
01.02.2019 KS - Jarné kolo 2019 - Skok do diaľky z miesta U8 chlapci Kdekoľvek Propozície Výsledky
01.02.2019 KS - Jarné kolo 2019 - Skok do diaľky z miesta U10 chlapci Kdekoľvek Propozície Výsledky
01.02.2019 KS - Jarné kolo 2019 - Skok do diaľky z miesta U12 chlapci Kdekoľvek Propozície Výsledky
01.02.2019 KS - Jarné kolo 2019 - Odhod penovou loptou U6 chlapci Kdekoľvek Propozície Výsledky
01.02.2019 KS - Jarné kolo 2019 - Odhod penovou loptou U8 chlapci Kdekoľvek Propozície Výsledky
01.02.2019 KS - Jarné kolo 2019 - Odhod medicinbalom U10 chlapci Kdekoľvek Propozície Výsledky
01.02.2019 KS - Jarné kolo 2019 - Odhod medicinbalom U12 chlapci Kdekoľvek Propozície Výsledky
01.02.2019 KS - Jarné kolo 2019 - Odhod penovou loptou U6 dievčatá Kdekoľvek Propozície Výsledky
01.02.2019 KS - Jarné kolo 2019 - Odhod penovou loptou U8 dievčatá Kdekoľvek Propozície Výsledky
01.02.2019 KS - Jarné kolo 2019 - Odhod medicinbalom U10 dievčatá Kdekoľvek Propozície Výsledky
01.02.2019 KS - Jarné kolo 2019 - Odhod medicinbalom U12 dievčatá Kdekoľvek Propozície Výsledky
01.02.2019 KS - Jarné kolo 2019 - Vytrvalostný beh 3 min U6 dievčatá Kdekoľvek Propozície Výsledky
01.02.2019 KS - Jarné kolo 2019 - Vytrvalostný beh 3 min U8 dievčatá Kdekoľvek Propozície Výsledky
01.02.2019 KS - Jarné kolo 2019 - Vytrvalostný beh 6 min U10 dievčatá Kdekoľvek Propozície Výsledky
01.02.2019 KS - Jarné kolo 2019 - Vytrvalostný beh 6 min U12 dievčatá Kdekoľvek Propozície Výsledky
01.02.2019 KS - Jarné kolo 2019 - Vytrvalostný beh 3 min U6 chlapci Kdekoľvek Propozície Výsledky
01.02.2019 KS - Jarné kolo 2019 - Vytrvalostný beh 3 min U8 chlapci Kdekoľvek Propozície Výsledky
01.02.2019 KS - Jarné kolo 2019 - Vytrvalostný beh 6 min U10 chlapci Kdekoľvek Propozície Výsledky
01.02.2019 KS - Jarné kolo 2019 - Vytrvalostný beh 6 min U12 chlapci Kdekoľvek Propozície Výsledky

Preteky 2018

17.11.2018 Finále - Detský štafetový kros Kdekoľvek Propozície Prihláška Výsledky
11.11.2018 Spajkyho krajský pohár Košice Propozície Prihláška Výsledky
08.11.2018 Detský štafetový kros, 2.kolo Košice Propozície Prihláška Výsledky
27.10.2018 Detský štafetový kros - 1. postupové kolo Košice Propozície Prihláška Výsledky
01.10.2018 Korešpondenčná súťaž 2018 - zimné kolo - beh cez prekážky Kdekoľvek Propozície Výsledky
01.10.2018 Korešpondenčná súťaž 2018 - Zimné kolo - Predklon s dosahovaním v sede Kdekoľvek Propozície Výsledky
29.06.2018 Detská P-T-S FINÁLE Kdekoľvek Propozície Prihláška Výsledky
25.06.2018 Bavme deti športom - základné školy, Finále Košice Propozície Prihláška Výsledky
23.06.2018 Detská štafetová liga FINÁLE Kdekoľvek Propozície Prihláška Výsledky
12.06.2018 Detská štafetová liga, 3.postupové kolo - staršia kategória Malá Ida Propozície Prihláška Výsledky
12.06.2018 Detská P-T-S - 3. postupujúce kolo - staršia kategória Malá Ida Propozície Prihláška Výsledky
29.05.2018 Detská P-T-S - 2. postupujúce kolo - staršia kategória Moldava nad Bodvou Propozície Prihláška Výsledky
29.05.2018 Detská P-T-S - 2. kolo - mladšia kategória Moldava nad Bodvou Propozície Prihláška Výsledky
29.05.2018 Detská štafetová liga, 2.postupové kolo - staršia kategória Moldava nad Bodvou Propozície Prihláška Výsledky
29.05.2018 Detská štafetová liga, 2.kolo - mladšia kategória Moldava nad Bodvou Propozície Prihláška Výsledky
27.04.2018 Detská P-T-S - 1. postupujúce kolo - staršia kategória Košice Propozície Prihláška Výsledky
27.04.2018 Detská P-T-S - 1. kolo - mladšia kategória Košice Propozície Prihláška Výsledky
27.04.2018 Detská štafetová liga, 1.postupové kolo - staršia kategória Košice Propozície Prihláška Výsledky
27.04.2018 Detská štafetová liga, 1.kolo - mladšia kategória Košice Propozície Prihláška Výsledky
15.03.2018 Bavme deti športom - atletické škôlky, Finále Kdekoľvek Propozície Prihláška Výsledky
10.03.2018 Bavme deti športom - základné školy, 3. kolo Košice Propozície Prihláška Výsledky
01.03.2018 Jarný trojboj - korešpondenčná súťaž Kdekoľvek Propozície
01.03.2018 Jarný trojboj - korešpondenčná súťaž - Skok do diaľky z miesta U6 Kdekoľvek Výsledky
01.03.2018 Jarný trojboj - korešpondenčná súťaž - Skok do diaľky z miesta U8 Kdekoľvek Výsledky
01.03.2018 Jarný trojboj - korešpondenčná súťaž - Skok do diaľky z miesta U10 Kdekoľvek Výsledky
01.03.2018 Jarný trojboj - korešpondenčná súťaž - Skok do diaľky z miesta U12 Kdekoľvek Výsledky
01.03.2018 Jarný trojboj - korešpondenčná súťaž - Hod medicinbalom/penovou loptou U6 Kdekoľvek Výsledky
01.03.2018 Jarný trojboj - korešpondenčná súťaž - Hod medicinbalom/penovou loptou U8 Kdekoľvek Výsledky
01.03.2018 Jarný trojboj - korešpondenčná súťaž - Hod medicinbalom/penovou loptou U10 Kdekoľvek Výsledky
01.03.2018 Jarný trojboj - korešpondenčná súťaž - Hod medicinbalom/penovou loptou U12 Kdekoľvek Výsledky
01.03.2018 Jarný trojboj - korešpondenčná súťaž - Vytrvalostný beh 3/6 minút U6 Kdekoľvek Výsledky
01.03.2018 Jarný trojboj - korešpondenčná súťaž - Vytrvalostný beh 3/6 minút U8 Kdekoľvek Výsledky
01.03.2018 Jarný trojboj - korešpondenčná súťaž - Vytrvalostný beh 3/6 minút U10 Kdekoľvek Výsledky
01.03.2018 Jarný trojboj - korešpondenčná súťaž - Vytrvalostný beh 3/6 minút U12 Kdekoľvek Výsledky
20.01.2018 Bavme deti športom - atletické škôlky, 3. kolo Košice Propozície Prihláška Výsledky
20.01.2018 Bavme deti športom - základné školy, 2. kolo Košice Propozície Prihláška Výsledky

Preteky 2017

09.12.2017 Detský cezpoľný beh zmiešaných štafiet - Finále Kdekoľvek Propozície Prihláška Výsledky
24.11.2017 Bavme deti športom - atletické škôlky, 2. kolo Moldava nad Bodvou Propozície Prihláška Výsledky
13.11.2017 Detský cezpoľný beh zmiešaných štafiet - postupové kolo Moldava nad Bodvou Propozície Prihláška Výsledky
11.11.2017 Bavme deti športom - atletické škôlky, 1. kolo Košice Propozície Prihláška Výsledky
11.11.2017 Bavme deti športom - základné školy, 1. kolo Košice Propozície Prihláška Výsledky
01.11.2017 Korešpondenčná súťaž - mesiac NOVEMBER Kdekoľvek Propozície Výsledky
01.10.2017 Korešpondenčná súťaž - mesiac OKTÓBER Kdekoľvek Propozície Výsledky
09.09.2017 Detská štafetová liga Finále Kdekoľvek Propozície Prihláška Výsledky
20.06.2017 Bavme deti športom, atletické škôlky, FINÁLE Košice Propozície Prihláška Výsledky
20.06.2017 Školská športová liga - Bavme deti športom - základné školy, FINÁLE Košice Propozície Prihláška Výsledky
17.06.2017 Finále Detská P-T-S/Children love athletics Kdekoľvek Propozície Prihláška Výsledky
03.06.2017 Detská P-T-S 3. postupujúce kolo v rámci Košického kraja - staršia kategória Malá Ida Propozície Prihláška Výsledky
03.06.2017 Detská štafetová liga 3. postupujúce kolo v rámci Košického kraja - staršia kategória Malá Ida Propozície Prihláška Výsledky
20.05.2017 Bavme deti športom - atletické škôlky, 4. kolo Košice Propozície Prihláška Výsledky
20.05.2017 Školská športová liga - Bavme deti športom - základné školy, 4. kolo Košice Propozície Prihláška Výsledky
12.05.2017 Detská P-T-S 2. kolo v rámci Košického kraja - mladšia kategória Moldava nad Bodvou Propozície Prihláška Výsledky
12.05.2017 Detská P-T-S 2. postupujúce kolo v rámci Košického kraja - staršia kategória Moldava nad Bodvou Propozície Prihláška Výsledky
12.05.2017 Detská štafetová liga 2. kolo v rámci Košického kraja - mladšia kategória Moldava nad Bodvou Propozície Prihláška Výsledky
12.05.2017 Detská štafetová liga 2. postupujúce kolo v rámci Košického kraja - staršia kategória Moldava nad Bodvou Propozície Prihláška Výsledky
01.05.2017 Korešpondenčná súťaž - mesiac MÁJ Kdekoľvek Propozície Výsledky
12.04.2017 Detská P-T-S 1. postupujúce kolo v rámci Košického kraja - staršia kategória Košice Propozície Prihláška Výsledky
12.04.2017 Detská P-T-S 1. kolo v rámci Košickeho kraja - mladšia kategória Košice Propozície Prihláška Výsledky
12.04.2017 Detská štafetová liga 1. postupujúce kolo v rámci Košického kraja - staršia kategória Košice Propozície Prihláška Výsledky
12.04.2017 Detská štafetová liga - 1. kolo v rámci Košickeho kraja - mladšia kategória Košice Propozície Prihláška Výsledky
01.04.2017 Korešpondenčná súťaž - mesiac APRÍL Kdekoľvek Propozície Výsledky
31.03.2017 Bavme deti športom - Finále Bratislava Kdekoľvek Propozície Prihláška Výsledky
18.03.2017 Školská športová liga - Bavme deti športom - základné školy, 3. kolo Košice Propozície Prihláška Výsledky
18.03.2017 Bavme deti športom - atletické škôlky, 3. kolo Košice Propozície Prihláška Výsledky
01.03.2017 Korešpondenčná súťaž - mesiac MAREC Kdekoľvek Propozície Výsledky
01.02.2017 Korešpondenčná súťaž - mesiac FEBRUÁR Kdekoľvek Propozície Výsledky
19.01.2017 Školská športová liga - Bavme deti športom - základné školy, 2. kolo Košice Propozície Výsledky
19.01.2017 Bavme deti športom - aletické škôlky, 2. kolo Košice Propozície Výsledky

Preteky 2016

26.11.2016 Školská športová liga - Bavme deti športom, 1. kolo Košice Propozície Výsledky
28.09.2016 Detské atletické hry Rožňava Propozície Výsledky
07.06.2016 Detská štafetová liga Košice Propozície Výsledky
15.04.2016 2. Korešpondenčná súťaž - jarné kolo Kdekoľvek Propozície Výsledky
Dátum Názov Mesto
20.05.2019 Detská atletika ZŠ - finále Košice Košice Propozície Výsledky
16.03.2019 I. ročník športovej súťaže Detská atletika detí predškolského veku MŠ v atletike Michalovce Propozície Výsledky
Dátum Názov Mesto
02.10.2019 IAAF Atletika hrou - Sprievodná akcia MMM Košice 2019 Košice Pozvánka
02.05.2019 VSE City run Košice Pozvánka
01.10.2016 MMM Košice - promo akcia Košice
30.09.2016 Detská atletika Košice
20.08.2016 MiniEvent Tesco Košice Košice